Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Podmienky ochrany osobných údajov
Vážime si Vašu dôveru a chceme vás ubezpečiť, že všetky osobnými údaje spracovávame výlučne v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zber, spracovanie a používanie osobných údajov
Zber Vašich osobných údajov vykonávame najmä preto, aby sme prijímali a vybavovali Vaše podnety a objednávky, aby sme Vám zasielali náš newsletter, ak ste si ho vyžiadali, prípadne spracovali Vaše otázky. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie.

Aké osobné údaje spracovávame
Spracovávame tie osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a ak je poskytované potom tiež: číslo účtu, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Newsletter / Hromadný email / Zasielanie noviniek
Ak ste súhlasili so zasielaním nášho newsletteru, zasielame ho nepravidelne na Vašu e-mailovú adresu. Tieto obchodné informácie obsahuje informácie o výrobkoch, akciách, súťažiach, novinkách atď. Letáky môžete kedykoľvek odvolať, a to tak, že sa z odoberania newslettera odhlásite.

Program Overené zákazníkmi
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č.480 / 2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Súbory Cookies a ich použitie
Naše webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie, malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránok. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťami Google a Facebook.
Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby sa na pevnom disku žiadne cookies neukladali, respektíve, aby sa už uložené Cookies opäť zmazali. Toto nastavenie zistíte z pomocníka svojho prehliadača.

Informácie o spracovaní osobných údajov za účelom vedenia používateľského účtu a pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy
ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE
Spoločnosť Vadeneri s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA
Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Vadeneri, s.r.o., so sídlom Jahodová 821, Návsí, 73992, identifikačné číslo: 06704611, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave oddiel C, vložka 73001 (ďalej len "správca").

Kontaktné údaje správcu: adresa pre doručovanie Vadeneri s.r.o., Jahodová 821, Návsí, 73992 adresa elektronickej pošty info@deveri.cz, telefón 792 367 806

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Účely spracovania osobných údajov
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú Heureka.sk, Glami.sk.

Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. O opravu alebo zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov požiadajte nasledujúcim spôsobom: pošlite žiadosť o zrušenie súhlasu na adresu info@deveri.sk.

Každá dotknutá osoba (Kupujúci) má právo požiadať predávajúceho o vysvetlenie, popr. požadovať odstránenie osobných údajov z databáz a systémov Predávajúceho, ak sa domnieva, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje v rozpore s Kúpnou zmluvou či právnymi predpismi. Predávajúci vybaví žiadosť dotknutej osoby v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia.

Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení
ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE
Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Vadeneri, s.r.o., pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA
Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Vadeneri, s.r.o., so sídlom Jahodová 821, Návsí, 73992, identifikačné číslo: 06704611, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajský súdom v Ostrave oddiel C, vložka 73001 (ďalej len "správca").

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Jahodová 821, Návsí, 73992, adresa elektronickej pošty info@deveri.cz, telefón 792 367 806.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

Účely spracovania osobných údajov
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: pošlite žiadosť o zrušenie súhlasu na adresu info@deveri.cz alebo zrušíte svoj súhlas vo svojom účte.
Každá dotknutá osoba (Kupujúci) má právo požiadať predávajúceho o vysvetlenie, popr. požadovať odstránenie osobných údajov z databáz a systémov predávajúceho, ak sa domnieva, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje v rozpore s Kúpnou zmluvou či právnymi predpismi. Predávajúci vybaví žiadosť dotknutej osoby v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia.

Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.